Language switcher

Social

 

Одржана работилница „Основни принципи и компоненти на еко туризмот“

Центарот за развој на Источен плански регион продолжува со реализација на активности поддржани од Програмата за зачувување на природата во Македонија, проект на Швајцарската агенција за развој и соработка.

На 09 јули 2019 година во просториите на Домот на културата „Злетовски рудар“ во Пробиштип во рамки на Координативното тело за развој на туризмот во Источен плански регион се одржа работилница за „Основни принципи и компоненти на еко туризмот“.

Експертската поддршка беше обезбедена од страна на Универзитетот „Гоце Делчев“ од Штип, со тоа што фокусот беше поставен кон дефинирање на терминот за „еко туризам“ и разбирање на принципите и компонентите преку кои функционира еко туризмот во светски рамки.

Работилницата се реализираше со цел да се зајакнат капацитетите на вработените во локалните самоуправи и општествено-ранливите категории во рамките на Источниот плански регион.